Emre_ynr29@hotmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.